Tehnička podrška

Svakom pozivu ili zahtevu, bilo privatnih ili poslovnih korisnika, pristupamo sa jednakim poštovanjem i odgovornošću. Naša mogućnost da vam pomognemo nas čini ponosnim, jer znamo koliko je važno imati sigurnu uslugu koja funcioniše bez problema.

Radno vreme: 08-20h, subotom 09-15h
podrska@yu.net  support@yu.net
0700 300 400, 011 202 3636

Napomena:Broj 0700 300 400 možete pozvati po ceni lokalnog poziva samo sa fiksnih brojeva Telekoma Srbije, a 011 2023636 sa svih mobilnih i ostalih fiksnih mreža.

Više informacija o našim servisima

Call Now Button