ADSL stari cenovnik
27 septembra, 2018
www.eunet.rs više neće biti u funkciji
29 januara, 2019

Šta je to Cloud i zašto je Cloud infrastruktura bolja od tradicionalne?

Dok čitate ovaj tekst vrlo verovatno koristite Cloud usluge, a da toga niste ni svesni. Ako koristite redovno online servise za email, organizovanje dokumenata, kačenje slika, slušanje muzike ili gledanje filmova – onda je velika verovatoća da koristite Cloud infrastrukturu.

Šta je zapravo taj „Cloud?“. Engleski reč „cloud“ u prevodu na našem znači „oblak“ i vrlo deskriptivno opisuje usluge koje su „u oblaku“. To znači da snaga računanja, skladištenja i resursa nisu na vašem lokalnom serveru, već na više mesta odakle sve te usluge čine jedan čvrst i uvezan sistem.

Cloud je u poslednjih 10 godina postao jako popularan iz više razloga:
  • Pristupačnost i povoljnija cena
  • Adekvatna zaštita kao i kod tradicionalnih sistema
  • Optimizovanost sistema
  • SaaS usluge (tj. software na zahtev i u najnoviji verziji)
  • Globalna distribucija sadržaja
  • Custom made rešenja koja se prave prema korisniku
  • Detaljnija analitika i bolji pristup podacima
Ovo su glavni razlozi zbog čega je Cloud infrastruktura postala sve češće korišćena, bilo da ste individua, manje, srednje ili veliko preduzeće.

U okviru svojih servisa samo je bitno kakvu infrastukturu želite da izabere i ona se može deliti na privatnu, javnu i hibridnu. Privatna se uglavnom koristi u firmama i raznim korporacijama koje imaju potrebu za dodatnom zaštitom podataka. Javna kao Canva se koristi na globalnom nivou i nju održava i kontroliše treće lice. Dok hibridna je kombinacija privatna i javna i može da bude vrlo korisna biznisima koji zahtevaju dodatnu fleksibilnost i interakciju sa korisnicima.

Mi kao Yunet vršimo sve Cloud usluge, zato ukoliko želite da se konsultujete oko svog biznisa slobodno nas kontaktirajte i tako izaberite ipak partnera za Vaš biznis, a ne samo uslugu.  
Call Now Button