Cloud poslovni programi

CPP usluga je namenjena svim kompanijama kao podrška finansijskom poslovanju. Korišćenjem poslovnih softvera instaliranih na Yunet Cloud platformu Virtualnih Privatnih servera (VPS), korisniku je omogućeno da u komforu svoje privatne mreže, nesmetano i po svim sigurnosnim standardima manipuliše svojim poslovnim podacima i informacijama, uz stalan backup na izmeštenoj lokaciji.

Cloud Poslovni Program obuhvata različite segmente poslovanja, kao što su finansijsko knjigovodstvo, fakturisanje i obračun PDV-a, robno-materijalnu evidenciju, evidenciju kadrova i obračun zarada, platni promet, vođenje osnovnih sredstava, evidencija proizvodnje…

Paketi
 • Osnovni paket - Finansijsko knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo, platni promet, fakturisanje i obracun PDV-a.
 • Standardni paket - Finansijsko knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo, platni promet, fakturisanje i obracun PDV-a, osnovna sredstva.
 • Napredni paket - Finansijsko knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo, platni promet, fakturisanje i obracun PDV-a, osnovna sredstva, pracenje proizvodnje.
 • Dodatni moduli - Kompenzacija, maloprodaja, evidencija proizvodnje, šank lista, obračun zarada i naknada, upravljanje ljudskim resursima, obračun kamate.
Prednosti
 • Online pristup više korisnika istovremeno sa bilo koje geografske lokacije
 • Dostupnost - SLA 99.98%
 • Brzina odziva - 100Mbps mrežni port
 • Security - Pristupanje vašim podacima vrši preko zaštićenih/kriptovanih komunikacionih kanala u okviru vaše Internet konekcije (VPN)
 • Backup
 • Mesečno plaćanje - Period licenciranja i naplate je na mesečnom nivou na osnovu zvaničnog cenovnika, sa otkaznim rokom od 60 dana. Korisnik u svakom trenutku može da otkaže koišćenje servisa.
 • Usaglašenost sa zakonom
 • Elektronska komunikacija - Omogućeni su: izvoz PPP-PD i PDV prijave u elektronskom obliku i njihova predaja preko portala Poreske uprave, preuzimanje izvoda iz elektronske banke, elektronsko plaćanje virmana, preuzimanje najnovije kursne liste...
Demo verzija

Ukoliko želite da se upoznate sa osnovnim funkcijama programa, možete da instalirate Demo verziju "Malog poslovnog programa" na svom računaru. Demo verzija ima ograničenja na određenom broju dokumenta - do 5 obračuna zarada, do 5 kalkulacija, itd. Kada se uverite u funkcionalnost ove poslovne aplikacije, kontaktirajte nas kako bi pokrenuli proceduru aktivacije Cloud Poslovnog Programa. Demo verziju možete preuzeti sa ovog linka.

Više informacija o našim servisima

Call Now Button