Microsoft Dynamics ERP

Uslovi savremenog tržišta zahtevaju maksimalnu fokusiranost kompanija na poslovanje, sa ciljem da svoje procese optimizuju do najsitnijih detalja i ostvare najefektivnije rezultate.

Microsoft Dynamics NAV (ranije poznat kao Microsoft Business Solutions Navision) je ERP modularno rešenje i jedno od četiri rešenja iz Microsoft Dynamics ERP porodice. Namenjen je malim i srednjim preduzećima s tendencijom rasta i širenja svog poslovanja.

Enterprise Resource Planning (ERP) predstavljaju poslovne aplikacije namenjene kompanijama svih veličina i delatnosti, a služe za planiranje i upravljanje poslovanjem. Često se ERP aplikacije poistovećuju s knjigovodstvenim softverima, ali iako imaju elemente knjigovodstvenog softvera, ERP sistemi su mnogo više od toga.Microsoft Dynamics NAV pokriva sve poslovne procese koji uključuju module upravljanja finansijskom imovinom (finansije i računovodstvo), prodaje, nabavke, skladišta, resursa, proizvodnje, servisa, ljudskih resursa i administracije. Kompanija može, prema svojim potrebama, odabrati NAV module za implementaciju i naknadno ih skalabilno proširivati, u skladu s proširivanjem poslovne delatnosti ili uvođenjem novih poslovnih procesa.Karakteristike

Neke od osnovnih karakteristika NAV-a su:

  • Bogata standardna funkcionalnost
  • Profesionalna razvojna okolina, koja omogućava brzu implementaciju i prilagođavanje
  • Minimalni zahtevi za hardverskim resursima
  • Velika prednost, a samim tim i pouzdanost, je rad sa SQL Server bazom podataka
  • Integracija s aplikacijama Microsoft Office paketa
  • GUI prilagođen krajnjem korisniku, što ga čini adaptivnim i jednostavnim za korišćenje

Više informacija o našim servisima

Call Now Button