Politika privatnosti

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. se obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika.

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o., kao provajder elektronskih komunikacija  će prikupljati  samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. daje Korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o.sprovodi organizacione i tehničke mere u cilju zaštite bezbednosti podataka o ličnosti.

Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. obrađuje podatke o ličnosti ako je obrada podataka predviđena zakonom ili ako je dat pristanak lica za obradu podataka o njemu. Svi zaposleni „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o.  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti, ograničenosti svrhe, zakonitosti i pravičnosti, bezbednosti podataka i zabrani diskriminacije.

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o.ne iznosi podatke o ličnosti Korisnika iz zemlje.

Korisnik „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o.ne može biti lice mlađe od 18 godina.

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. može da vrši obradu podatka o ličnosti lica sa kojima je u ugovornom odnosu ili sa kojima pregovara o zaključenju ugovora, pod uslovom da je obrada podataka potrebna i prikladna za vođenje pregovora ili za realizaciju ugovora. Takođe, „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. može da obrađuje podatke o ličnosti i u slučajevima i kada niste Korisnik:

  • Ukoliko koristite neki od naših usluga i servisa – plaćene od strane drugog lica;
  • U cilju vršenja anketa;
  • Kada pozivate naš Call centar;
  • Prilikom posete sajta yunet.rs i Internet i Hosting portala na sajtu.

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. ima pravo, u skladu sa zakonom, bez saglasnosti, da obrađuje podatke iz „legitimnih interesa“ kao što je npr. odbrana od sajber napada, sprečavanje vršenja visokotehnološkog kriminala i drugo.

Ova Politika se ne odnosi na druge kompanije ili organizacije (koje oglašavaju naše usluge i servise i koje koriste kolačiće „cookies“, oznake „tags“ i druge tehnologije) koje prikupljaju i koriste Vaše lične podatke kako bi Vam ponudile relevantne online oglase.

Preko našeg web sajta možete pristupiti drugim sajtovima, aplikacijama, proizvodima, uslugama i društvenim mrežama. Ova politika privatnosti se ne odnosi na to kako organizacije koriste Vaše lične podatke. „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. koristi uslugu treće strane, Google analitiku, za sakupljanje standardnih informacija o posetama portalima i detalje o ponašanju posetilaca. Svrha obrade podataka ima za cilj praćenje posećenosti, u smislu broja posetilaca različitih delova sajta. Obrada informacija ne identifikuje nikoga. Google nema saglasnost da obrađuje podatke na način koji bi otkrio identitet lica koja posećuju web stranicu„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o.

Korisnik ima pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo na uvid i kopiju, pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo ograničavanja obrade (povlačenje pristanka), prava u vezi sa automatizovanim odlučivanjem i profilisanjem.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju zavise od usluga i servisa koje koristite, kao i od načina na koji ih koristite. „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. prikuplja i koristi podatke o ličnosti iz sledećih razloga:

  • Pružanje usluga i servisa, provere zadovoljstva Korisnika, kvaliteta i usklađivanja međusobnih prava i obaveza;
  • Legitimnog poslovnog interesa (potvrda identiteta, detalji o uslugama i servisima, o finansijskim transakcijama po računima „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. , razvoj poslovanja, generisanje izveštaja sa agregacijom i anonimizacijom ličnih podataka za potrebe regulatornih agencija i statističkih obrada);

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o.može za potrebe marketinga da obrađuje podatke o ličnosti Korisnika, kao i lica koja nisu Korisnici, a na koje se podaci odnose, u svrhu direktnog oglašavanja telefonom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, samo na osnovu zakona, saglasnosti lica ili ukoliko se radi o javno dostupnim podacima lica na koje se podaci odnose, a lice nije zabranilo obradu tih podataka u svrhu direktnog oglašavanja. Korisnik može da zahteva da se obustavi prijem promotivnih informacija ukoliko ne želi njihov prijem.

Podaci o ličnosti koriste se u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa sistemu i uslugama koje „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. pruža, kao i iz razloga sprečavanja prevare „fraud“, slanja neželjene pošte „spam“ i ostalih radnji nedozvoljenog ponašanja Korisnika.

U cilju sprečavanja i otkrivanja visokotehnološkog kriminala mreža „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. je pod stalnim monitoringom. U slučaju otkrivanja pokušaja sajber napada, „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. je u obavezi da o tome obavesti Nacionalni CERT Republike Srbije, kao i da dostavi sve potrebne podatke u skladu sa zakonom.

Takođe, „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. će, u skladu sa zakonom, dostaviti lične podatke organima vlasti, na osnovu zahteva, iz razloga saradnje sa organima vlasti u cilju otkrivanja i zaustavljanja kriminala, gonjenja počinilaca i zaštite nacionalne bezbednosti.

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. u cilju efikasnosti poslovanja i pružanja usluga može angažovati obrađivače podataka s kojima deli minimalni set podataka, kao što je kurirska služba, prodajna mesta, tehnološki partneri, a koji ispunjavaju uslove za sprovođenje mera za zaštitu podataka u skladu sa zakonom i s kojima ima ugovorene i potpisane klauzule o poverljivosti.

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. ne ustupa, prodaje, niti deli Vaše lične podatke trećim licima osim u slučaju nabavke proizvoda ili pružanja usluge na Vaš zahtev.

Kada je u pitanju usluga registracije domena i SSL sertifikacija, potrebni podaci o Korisnicima, u skladu sa pravilima registra, se dostavljaju jednom od registara domena i poslovnih partnera, u zavisnosti od domena koji se registruje.

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o.koristi u svrhe on line marketinga društvene mreže kako bi se unapredilo poslovanje. „YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. ne čuva podatke svojih pratilaca (followers) niti obrađuje podatke izvan Facebook-a, Twitter-a, Instagram-a i Linkedin-a.

„YUNET INTERNATIONAL“ d.o.o. može davati linkove ka trećim internet stranicama nad kojima nema kontrolu, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Društvene mreže i internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, pa Vas molimo da se upoznate sa istim.

Rokovi čuvanja proizilaze iz zakonske regulative. Za kontakt podatke nakon prestanka korišćenja usluge, za korisničke ugovore nakon prestanka važenja ugovora i za podatke o računima nakon izdavanja računa rok čuvanja je 5 godina.

U ostalim slučajevima podaci o ličnosti se čuvaju shodno svrsi za koju su informacije prikupljene i obrađene u skladu sa zakonskom obavezom.

 

KONTAKT CENTAR

Želite da se informišete, saznate gde se nalazimo, postavite pitanje u vezi sa korišćenjem usluga i servisa ili vidite spisak naših distributera?

KONTAKTIRAJTE NAS NAŠI DISTRIBUTERI