VPN Usluga

Povežite više različitih poslovnih lokacija u jednu privatnu računarsku mrežu, uz velike brzine prenosa. Ovu uslugu preporučujemo preduzećima svih veličina i delatnosti.

Prednosti ovakvog rešenja:

  • Bezbednost i sigurnost
  • Visok nivo ekonomičnosti
  • Optimizacija tehničkog rešenja
  • Fleksibilnost
  • Topologija po želji korisnika
  • Povezivanje i umrežavanje LAN segmenata koji se nalaze van teritorije Srbije
  • SLA (Service Level Agreement).

KONTAKT CENTAR

Želite da se informišete, saznate gde se nalazimo, postavite pitanje u vezi sa korišćenjem usluga i servisa ili vidite spisak naših distributera?

KONTAKTIRAJTE NAS NAŠI DISTRIBUTERI