Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (ranije poznat kao Microsoft Business Solutions Navision) je ERP modularno rešenje i jedno od četiri rešenja iz Microsoft Dynamics ERP porodice. Namenjen je malim i srednjim preduzećima s tendencijom rasta i širenja svog poslovanja.

Enterprise Resource Planning (ERP) predstavljaju poslovne aplikacije namenjene kompanijama svih veličina i delatnosti, a služe za planiranje i upravljanje poslovanjem. Često se ERP aplikacije poistovećuju s knjigovodstvenim softverima, ali iako imaju elemente knjigovodstvenog softvera, ERP sistemi su mnogo više od toga.

dynamics shema
Microsoft Dynamics NAV pokriva sve poslovne procese koji uključuju module upravljanja finansijskom imovinom (finansije i računovodstvo), prodaje, nabavke, skladišta, resursa, proizvodnje, servisa, ljudskih resursa i administracije. Kompanija može, prema svojim potrebama, odabrati NAV module za implementaciju i naknadno ih skalabilno proširivati, u skladu s proširivanjem poslovne delatnosti ili uvođenjem novih poslovnih procesa.

dynamics procesi
 

Neke od osnovnih karakteristika NAV-a su:

  • Bogata standardna funkcionalnost
  • Profesionalna razvojna okolina, koja omogućava brzu implementaciju i prilagođavanje
  • Minimalni zahtevi za hardverskim resursima
  • Velika prednost, a samim tim i pouzdanost, je rad sa SQL Server bazom podataka
  • Integracija s aplikacijama Microsoft Office paketa
  • GUI prilagođen krajnjem korisniku, što ga čini adaptivnim i jednostavnim za korišćenje

KONTAKT CENTAR

Želite da se informišete, saznate gde se nalazimo, postavite pitanje u vezi sa korišćenjem usluga i servisa ili vidite spisak naših distributera?

KONTAKTIRAJTE NAS NAŠI DISTRIBUTERI