12 juna, 2018

Computer Security, Cloud Security, IoT Security… ko mu ga je pa taj „security“?

Od samog nastanka kompjutera i javnih mreža kao što je Internet, postoji „problem“ sa zlonamernim kompjuterskim napadima… 
11 juna, 2018

LiFi vs WiFi (light vs wireless)

Da li je LiFi samo mit? Kakav je trenutni status ove tehnologije za prenos podataka?
Call Now Button