Video nadzor

Video nadzor nalazi sve širu primenu, kako u procesu zaštite privatne i javne imovine, tako i u nadziranju radnih procesa, odnosno opreme i ljudi. Odabiru optimalnog rešenja sistema video nadzora prethodi dobro formulisan zahtev i kvalitetna procena objekta, odnosno imovine ili procesa koji se nadzire.

 

Prednosti:

  • Servis po principu „ključ u ruke“
  • Video/audio snimak visokog kvaliteta
  • Praćenje svih dešavanja na željenim lokacijama iz jednog ili više nadzornih centara
  • Mogućnost slanja SMS-a, e-mail poruka ili poziva u slučaju alarmne situacije
  • Čuvanje snimljenog materijala na jednoj ili više lokacija
  • Brza implementacija servisa
  • Bez investicije u opremu i troškove obuke
  • Održavanje i pouzdan rad sistema (24 časa, 7 dana u nedelji)

Uslugu pružamo u saradnji sa našim renomiranim partnerskim firmama.

Call Now Button